دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 1400 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 61-45 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soleimani M, Hojat I, Hashempour P. The quality of unity of opposites in the visual enhancement of Yazd Traditional Houses. JRIA 2021; 9 (1) :45-61
URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-1163-fa.html
سلیمانی مریم، حجت عیسی، هاشم پور پریسا. کیفیت جمع اضداد در ارتقا بصری معماری خانه‌های سنتی یزد. پژوهش‌هاي معماري اسلامي. 1400; 9 (1) :45-61

URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-1163-fa.html


دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (3367 مشاهده)
پیچیدگی و تضاد یکی از راهبردهای افزایش تنوع بصری است که امروزه در پی ساخت و ساز گسترده و تبعیت از الگوی فراگیر مدرن، کمتر بدان توجه شده است. مسأله­ای که در طولانی مدت یکنواختی و کسالت در خانه­های معاصر را در پی داشته است. این در حالی است که عامل تضاد و پیچیدگی در تنوع بصری معماری سنتی دوره­های مختلف، بخوبی دیده می­شود و می­تواند الگوی خوبی در جهت بکاربست پیچیدگی و ابعاد آن فراهم کند. در پی اهمیت این موضوع، محقق قصد دارد با اتکا به روش تئوری­داده بنیاد، جمع اضداد را که بعنوان یکی از شاخص­های اصلی پیچیدگی محسوب می­شوند، در خانه­های سنتی یزد شناسایی و تبیین نماید. در این روند اطلاعات میدانی ابتدا با استفاده از مصاحبه باز و عمیق، مشاهده و عکس­برداری گرداوری و سپس با استفاده از کدگذاری سه مرحله­ای باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که ساختار کالبدی و فضایی خانه­های سنتی یزد شرایطی را فراهم کرده است که در آن می­توان همنشینی مثبتی از جمع اضداد را در موقعیت­های مختلف تجربه کرد. در این روند مشخص شد که انواع اضداد که در چهار نوع تضاد حسی، ادراکی، بصری و نمادین قابل دسته­بندی هستند، به ترتیب منجر به افزایش درک بهتر پدیده، به تعادل­رسیدن کلیت فضا، افزاش تنوع و افزایش بارمعنایی فضا می­شوند.
متن کامل [PDF 2053 kb]   (1473 دریافت)    

فهرست منابع
1. 1. اردلان، نادر، و لاله بختیاری. 1390. حس وحدت نقش سنت در معماری ایرانی. ترجمه‌ی ونداد جلیلی. تهران: موسسهی علمی پژوهشی علم معمار رویال.
2. 2. استراس، انسلم، آ؛ و جولیت کوربین. 1385. اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویهها و شیوهها. ترجمه‌ی بیوک محمودی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3. 3. ایروانی، محمود، و محمدکریم خداپناهی. 1371. روانشناسی احساس و ادراک. تهران : سمت.
4. 4. بخارایی، صالحه، و محمود خلیلی. 1395. تجربه بافت: رمزگشایی معنا در منظر بافت سنتی. هفت شهر (55): 90- 102.
5. 5. بورکهات، تیتوس. 1365. هنر اسلامی: زبان و بیان. ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا. تهران: سروش.
6. 6. پاکزاد، جهانشاه. 1385. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری. تهران: شهیدی.
7. 7. تقوایی، ویدا. 1386. نظام فضایی پنهان معماری ایرانی و ساختار آن. هنرهای زیبا (30): 43-52.
8. 8. داندیس، دونیس ا. 1386. مبادی سواد بصری. ترجمه‌ی مسعود سپهر. تهران: سروش.
9. 9. راپاپورت، آموس. 1392. معنی محیط ساخته شده؛ رویکردی در ارتباط غیرکلامی. ترجمه‌ی:فرح حبیب. تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.
10. 10. رهنورد، زهرا. 1388. حکمت و هنر اسلامی. تهران: سمت.
11. 11. طباطبایی، محمدحسین. 1385. ترجمه و شرح نهایه الحکمه. ترجمه‌ی علی شیروانی. قم: بوستان کتاب قم.
12. 12. _________________. 1387. نهایت فلسفه. ترجمه‌ی مهدی تدین. قم: بوستان کتاب.
13. 13. طوسی، نصیرالدین. 1361. اساس الاقتباس. تصحیح توسط محمدتقی مدرس رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
14. 14. فالک، جولیاس. 1377. زبان‌شناسی و زبان. ترجمه‌ی خسرو غلامعلی‌زاده. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
15. 15. فوردهام، فریدا. 1351. مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ. ترجمه‌ی مسعود میربها. تهران: اشرفی.
16. 16. قزلباش، محمدرضا، و فرهاد ابوالضیا. 1368. الفبای کالبد خانه سنتی یزد. تهران: وزارت برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.
17. 17. گروتر، یورگ کورت. 1386. زیبایی‌شناسی در معماری. ترجمه‌ی جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
18. 18. گنون، رنه. 1361. سیطره کمیت و علائم آخرالزمان. ترجمه‌ی علی محمد کاردان. تهران: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی.
19. 19. مسائلی، صدیقه. 1388. نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران. هنرهای زیبا (37): 27- 38.
20. 20. نصر، سید حسین. 1380. معرفت و امر قدسی. ترجمه‌ی فرزاد حاجی میرزایی. تهران: فرزان.
21. 21. ونتوری، رابرت. 1389. پیچیدگی و تضاد در معماری. ترجمه‌ی علیرضامیرترابی و محمدرضا منوچهری. تهران: سمیرا.
22. 22. هدمن، ریچارد؛ و اندرو یازوسکی. 1394. مبانی طراحی شهری. ترجمه‌ی راضیه رضازاده و مصطفی عباس‌زادگان. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
23. 23. هیثم، هلال. 1424ق. معجم مصطلح الصول. بیروت: دارالاجلیل.
24. 1. Ardalan, Nader, and Laleh Bakhtiari. 2011. The Sense of Unity of the Role of Tradition in Iranian Architecture. Translated by Vandad Jalili. Tehran: Royal Architect Research Institute.
25. 2. Berlyne, D. E. 1960. Conflict, Arousal, and Curiosity. New York: McGraw-Hill. [DOI:10.1037/11164-000]
26. 3. Bukhara'i, Saleh, and Mahmoud Khalili. 2016. Texture Experience: Decoding Meaning in The Context of
27. 4. Traditional Texture. Seven Cities (55) 102-90.
28. 5. Burkhat, Titus. 1986. Islamic Art: Language and Expression. Translated by Masoud Rajabnia. Tehran: Soroush.
29. 6. Corbin, J. and A. Strauss. 2008. Basics of Qualitative RESEARCH: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Thousand Oaks, CA: Sage. [DOI:10.4135/9781452230153]
30. 7. Creswell, J.W. 2005. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey: Pearson Education, Inc.
31. 8. Dandis, Donis A. 2007. Basics of Visual Literacy. Translated by Masoud Sepehr. Tehran: Soroush.
32. 9. Falk, Julias. 1998. Linguistics and Language. Translated by Khosrow Gholam Alizadeh, Mashhad: Astan Quds Razavi Publications.
33. 10. Fordham, Frida. 1972. Introduction to Jungian Psychology. Translated by Massoud Mirbaha. Tehran: Ashrafi.
34. 11. Ghezelbash, Mohammad Reza, and Farhad Abolzia. 1989. The Alphabet of the Traditional Body of Yazd. Tehran: Ministry of Planning and Budget, Office of Research and Technical Standards.
35. 12. Grotter, Jurg Kurt. 2007. Aesthetics in Architecture. Translated by Jahanshah Pakzad and Abdolreza Homayoun. Tehran: Shahid Beheshti University Press.
36. 13. Guenon, René. 1982. Dominance of Quantity and Signs of the Apocalypse. Translated by Ali Mohammad Kardan. Tehran: University Publishing Center Publications.
37. 14. Haitham, Crescent .1424 AH. Glossary of Terms. Beirut: Dar al-Jalil.
38. 15. Hedman, Richard, and Andrew Yazowski. 2015. Fundamentals of Urban Design. Translated by Razieh Rezazadeh and Mostafa Abbaszadegan. Tehran: University of Science and Technology Publications.
39. 16. Hekkert, P., and P. C. W. Wieringen. 1990. Complexity and Prototypically as Determinants of the Appraisal of Cubist Paintings. British Journal of Psychology 81(4): 483-495. [DOI:10.1111/j.2044-8295.1990.tb02374.x]
40. 17. Irvani, Mahmoud, and Mohammad Karim Khodapnahi. 1992. Psychology of Feeling and Perception. Tehran: SAMT.
41. 18. Lowenthal, D., and M. Riel. 1972. The Nature of Perceived and Imagined Environments. Environment and Behavior 4(2): 189-207. [DOI:10.1177/001391657200400203]
42. 19. Masaeli, Siddiqa. 2009. Hidden Map as an Achievement of Religious Beliefs in the Traditional Desert Housing of Iran. Honar-ha-ye-Ziba (37): 27-28.
43. 20. Nasr, Seyed Hussein. 2001. Knowledge and the Sacred. Translated by Farzad Haji Mirzaei. Tehran: Farzan.
44. 21. Pakzad, Jahanshah. 2006. Theoretical Foundations and Urban Design Process. Tehran: Shahidi.
45. 22. Rahnavard, Zahra. 2009. Islamic Wisdom and Art., Tehran: SAMT.
46. 23. Rappaport, Amos. 2013. Meaning of Built Environment; An Approach to Nonverbal Communication. Translated by Farah Habib. Tehran: Municipal Information and Communication Technology Organization.
47. 24. Rapoport, Amos, and R. E. Kantor. 1967. Complexity and Ambiguity in Environmental Design. Journal of the American Institute of Planners 33(4): 210-221. [DOI:10.1080/01944366708977922]
48. 25. Rapoport, Amos, and R. Hawkes. 1970. The Perception of Urban Complexity. Journal of the American Institute of Planners 36(2): 106-111. [DOI:10.1080/01944367008977291]
49. 26. Strauss, Anselm, A, and Juliet Corbin. 2006. Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory; Procedures and Methods. Translated by Beyuck Mahmoudi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
50. 27. Tabatabaee, Mohammad Hussein. 2006. Translation and Final Explanation of Wisdom. Translated by Ali Shirvani. Qom: Qom Book Garden.
51. 28. ___________________________. 2008. The End of Philosophy. Translated by Mehdi Tadayon. Qom: Book Garden.
52. 29. Taqvaee, Vida. 2007. The Hidden Space System of Iranian Architecture and Its Structure. Honar-ha-ye-Ziba (30): 43-52.
53. 30. Tusi, Nasir al-Din. 1982. The Basis of the Quotation. Edited by Mohammad Taghi Modarres Razavi, Tehran: University of Tehran Press.
54. 31. Venturi, Robert. 1966. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: Museum of Modern Art.
55. 32. ____________. 2010. Complexity and Contradiction in Architecture. Translated by Alireza Mir Torabi and Mohammad Reza Manouchehri. Tehran: Samira.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb