برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (34519 مشاهده)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (20937 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (18767 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (16021 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نگارش کتیبه های کاغذی محفوظ در موزه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و کتیبه های کاشی ایوان امام‌زاده طاهر(ع) به قلم نستعلیق محمدابراهیم طهرانی (15791 مشاهده)
مقایسه تطبیقی الگوی معماری مساجد ایران و ترکیه عطف به دوره عثمانی (15548 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (15252 مشاهده)
تأثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب (نمونه موردی: مساجد منتخب محدوده بازار تهران) (14320 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (14308 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (13826 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (13739 مشاهده)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (13634 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (13034 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (13012 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (12588 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (12190 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (11961 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (11894 مشاهده)
بازخوانی اسناد کتیبه‌ای غیرمنقول در میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (11844 مشاهده)
گنبد دوپوسته از منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان (11697 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (11530 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (11475 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (11436 مشاهده)
مطالعه تطبیقی رویکرد مبتنی بر بینش اسلامی با رویکرد معاصر در مواجهه با محیط زیست (11045 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (11027 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (38978 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (32022 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (28768 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (26569 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (25314 دریافت)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (24012 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (21704 دریافت)
بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور (18966 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (17316 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (17290 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (14415 دریافت)
تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه (13229 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (13099 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (11977 دریافت)
تأثیر فرهنگ و اخلاق اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه‌ها (نمونه موردی: خانه‌های عصر قاجار در شهر اردبیل) (11558 دریافت)
شکل‌گیری فضا در اثر پیوند مفهومی «موسیقی – ریاضی» و معماری (مطالعه‌ی موردی: جلوخان و آسمانهِ گنبدخانهِ مسجدِ شیخ‌لطف‌الله اصفهان) (10967 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (10801 دریافت)
مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه‌ی تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی) (10737 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (10518 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (10150 دریافت)
نمود کتیبه های معماری در نگاره های ایرانی تحلیلی بر نمونه های مکتب هرات و آثار بهزاد (9615 دریافت)
مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز (9390 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (9351 دریافت)
تبیین مفهوم شفافیت در دوره‌های مدرن، پست‌مدرن و ارزیابی آن در معماری اسلامی ایرانی (9348 دریافت)
بررسی ابزارها و روش‌های ایجاد محرمیت در خانه‎ی زینت‌الملک شیراز منطبق بر آیات و روایات اسلامی (9240 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 11753 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 5830 بازدید)
اصول اخلاقی ( 4471 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 4088 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 2853 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2668 بازدید)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 2470 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 2409 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1549 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
راهنمای نویسندگان محترم ( 1245 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 929 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 718 بازدید)
فرآیند داوری مقالات ( 529 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا) ( 260 بازدید)
تست ( 2 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1958 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 990 چاپ)
اصول اخلاقی ( 926 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 877 چاپ)
اطلاعات تماس ( 814 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 805 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 778 چاپ)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 760 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 690 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 311 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 226 چاپ)
راهنمای نویسندگان محترم ( 203 چاپ)
فرآیند داوری مقالات ( 153 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا) ( 102 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb