برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (34324 مشاهده)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (20669 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (18573 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (15929 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نگارش کتیبه های کاغذی محفوظ در موزه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و کتیبه های کاشی ایوان امام‌زاده طاهر(ع) به قلم نستعلیق محمدابراهیم طهرانی (15648 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (15061 مشاهده)
مقایسه تطبیقی الگوی معماری مساجد ایران و ترکیه عطف به دوره عثمانی (15059 مشاهده)
تأثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب (نمونه موردی: مساجد منتخب محدوده بازار تهران) (14126 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (14077 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (13651 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (13517 مشاهده)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (13349 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (12867 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (12772 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (12313 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (12005 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (11796 مشاهده)
بازخوانی اسناد کتیبه‌ای غیرمنقول در میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (11708 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (11670 مشاهده)
گنبد دوپوسته از منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان (11501 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (11341 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (11279 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (11194 مشاهده)
مطالعه تطبیقی رویکرد مبتنی بر بینش اسلامی با رویکرد معاصر در مواجهه با محیط زیست (10879 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (10829 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (38687 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (31834 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (28633 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (26294 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (25138 دریافت)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (23833 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (21577 دریافت)
بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور (18801 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (17217 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (17126 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (14305 دریافت)
تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه (12994 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (12876 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (11816 دریافت)
تأثیر فرهنگ و اخلاق اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه‌ها (نمونه موردی: خانه‌های عصر قاجار در شهر اردبیل) (11438 دریافت)
شکل‌گیری فضا در اثر پیوند مفهومی «موسیقی – ریاضی» و معماری (مطالعه‌ی موردی: جلوخان و آسمانهِ گنبدخانهِ مسجدِ شیخ‌لطف‌الله اصفهان) (10770 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (10626 دریافت)
مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه‌ی تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی) (10596 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (10372 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (9981 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (9272 دریافت)
نمود کتیبه های معماری در نگاره های ایرانی تحلیلی بر نمونه های مکتب هرات و آثار بهزاد (9264 دریافت)
مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز (9219 دریافت)
تبیین مفهوم شفافیت در دوره‌های مدرن، پست‌مدرن و ارزیابی آن در معماری اسلامی ایرانی (9112 دریافت)
تحلیل مضمون کتیبه‌های قرآنیِ ورودی‌ها و محراب‌های مسجد جامع اصفهان (8939 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 11551 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 5731 بازدید)
اصول اخلاقی ( 4400 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 4043 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 2782 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2622 بازدید)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 2432 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 2361 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1549 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
راهنمای نویسندگان محترم ( 1181 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 913 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 649 بازدید)
فرآیند داوری مقالات ( 487 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا) ( 206 بازدید)
تست ( 2 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1933 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 971 چاپ)
اصول اخلاقی ( 901 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 848 چاپ)
اطلاعات تماس ( 797 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 770 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 756 چاپ)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 750 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 690 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 306 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 189 چاپ)
راهنمای نویسندگان محترم ( 184 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
فرآیند داوری مقالات ( 133 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا) ( 82 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb