راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


 

راهنمای ارزشیابی خودکار زیربخش‌ها

 

 

ابزاری برای ارزیابی فنی و محتوایی پایگاه‌ها و زیربخش‌های آن‌ها

 

ابزارهای ویژه مدیر ارشد

در این بخش مدیر ارشد پایگاه می‌تواند داده‌های مربوط به آخرین نسخه‌ی زیربخش‌ها را برای ارزشیابی دریافت کند. همچنین، می‌تواند مشاهده‌ی آمار زیربخش‌ها را برای همه‌ی کاربران فعال یا غیرفعال کند.

تنظیمات ارزشیابی فنی

ارزشیابی فنی بر پایه‌ی شاخص‌هایی مانند حجم صفحات اول زیربخش‌ها، حجم تصاویر به کار گرفته شده، تعداد صفحات زیربخش‌ها، تعداد مطالب زیربخش‌ها، صفحات خالی از مطلب، پیغام‌های مشاهده نشده پس از 48 ساعت یا کتاب‌ها و پایگاه‌های معرفی شده انجام می‌شود. مدیر ارشد باید امتیاز هر یک از این شاخص‌ها را تعیین کند
نتایج ارزشیابی فنی

پس از دریافت داده‌های مربوط به آخرین نسخه‌ی زیربخش‌ها، می‌توان نتایج ارزشیابی را مشاهده کرد.

 


تنظیمات ارزشیابی محتوایی

بخش ارزیابی محتوایی با هدف تعیین صفحات هدف برای پایگاه‌های زیرمجموعه‌ای و ارزیابی کیفیت محتوای آنها طراحی شده است. برای مثال پایگاه انتشارات باید دارای صفحه‌ی "درباره انتشارات" باشد. مدیران ارشد می‌توانند این صفحات را برای برنامه معرفی و امتیاز مربوط به آن‌ها را تعیین کنند.

 

معرفی صفحات ضروری

در این‌جا مدیرارشد بخش‌هایی را که می‌خواهد در ارزشیابی وارد شوند، تعیین می‌کند.

 

تنظیم امتیازات ویژه

شاخص های خودکاری که از طریق برنامه گردآوری می‌شوند، در کنار ارزیابی صفحات ضروری تا حد زیادی پایگاه‌های برتر را مشخص خواهند نمود. اما این دو نمی‌توانند نمایانگر تمام ویژگی های لازم باشند. از این رو سایر ویژگی های مورد نظر تحت عنوان امتیازات ویژه برای برنامه تعریف خواهند شد، که می‌توانند بنابر اقتضای سیاست راهبردی پایگاه‌ وب و در زمان های مناسب تغییر داده شوند. امتیازات ویژه‌ای که به صورت پیش‌فرض در برنامه تنظیم شده‌اند عبارتند از:
آرایش صحیح صفحات، دسته‌بندی صحیح مطالب، استفاده مناسب از تصاویر ، استفاده مناسب از رنگ‌ها ، واکنش مناسب به مناسبت‌ها، پویایی صفحه اول (از نظر تغییر مداوم اطلاعات)، زیبایی صفحه اول، عدم وجود اشکالات و اشتباهات، ارایه اطلاعات به زبان‌های مختلفنتایج ارزشیابی امتیازات ویژه

امتیازات ویژه توسط تیم پشتیبانی پایگاه تعیین خواهند شد.

 

بخش مدیریت زیربخش‌ها

دکمه‌ی بازگشت به مدیریت زیربخش‌ها

 

افزودن زیربخش خارجی

افزودن پایگاه‌های وب خارجی برای تهیه آمار مقایسه‌ای


 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی