Academic Web Tools

 

Yektaweb Collection

 

راهنماي ماژول گردآوري و كددهي اقلام علمي و پژوهشي دانشگاه (پايش)

 

 

 

 

 

پايش: پيوستگاه اطلاعات يكپارچه شده

سامانه فقط يك نرم‌افزار نيست.

  • براي فراهم كردن دسترسي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران به اطلاعات علمي و پژوهشي دانشگاه چه فكري كرده‌ايد؟
  • آيا مي‌خواهيد نتايج يافته‌ها و توليدات علمي خود را بر روي پايگاه اينترنتي دانشگاه منتشر كرده و آنها را به روز نگه داريد؟
  • آيا مي خواهيد امكان جستجوي پيشرفته و يكپارچه به تمام داده هاي خود را براي كاربران پايگاه فراهم كنيد؟
  • آيا مي‌خواهيد در ارايه اطلاعات به نحوي از سيستم شماره‌گذاري قاعده‌مند و سيستم نامگذاري نظام‌مند استفاده كنيد، تا ديگران نيز بتوانند از داده هاي شما استفاده كنند و بانك‌هاي اطلاعاتي محلي خود را به روز كنند؟
  • آيا ميخواهيد با تكيه بر استاندردهاي تبادل اطلاعات نتايج ساير مراكز توليد داده را دريافت كنيد و آنها را در شبكه خود ذخيره كنيد، براي آنها سامانه جديد طراحي كنيد و حتي كار داده‌كاوي ويژه خود را بر روي مجموع داده‌ها انجام دهيد؟
  • آيا با پذيرش تفكرات "دسترسي آزاد به اطلاعات" و "يكپارچگي اطلاعات به جاي جزيره‌سازي" خود را براي ورود به دنياي جديدي از شبكه در هم تنيده اطلاعات آماده كرده‌ايد؟
  • آيا بين سيستم‌هاي ناهمگون نشريات، طرح‌هاي پژوهشي، CV اعضاي هيات علمي، كتاب‌ها و پايان‌نامه‌هاي خود پل زده‌ايد يا هركدام براي خودشان كار مي كنند؟
  • آيا با ايجاد دسترسي براي كاربران و پژوهشگران خود امكان مشاركت آنها در توليد اطلاعات ديجيتال را فراهم نموده ايد؟ يا هنوز به شيوه‌هاي سنتي گردآوري و ورود متمركز اطلاعات عمل مي كنيد؟

ماژول پايش با هدف ساماندهي اطلاعات علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و سازمان هاي علمي و فراهم كردن امكان ارزيابي مداوم فعاليت‌ها و نيز امكان دسترسي پژوهشگران به داده‌هاي علمي طراحي شده است. براي استفاده از اين آزمون ابتدا در بخش تنظيمات، متغيرهاي مربوطه را وارد و تنظيم نماييد. سپس با كمك فرم‌هاي موجود در هر يك از بخش‌هاي اين ماژول يا فايل‌هاي XML مربوطه، ساير اطلاعات را وارد نماييد.


در حال تكميل شدن ...

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com - Mobile : 0912 38 77 335

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مديريت يكپارچه پايگاه‌هاي اينترنتي