راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


راهنمای گزارش گیری و تهیه خروجی از اطلاعات پایگاه ( انتقال داده ها یا اطلاعات )

 

در صورتی که بخواهید گزارش یا خروجی اطلاعات پایگاه را به سایر سازمان ها یا نرم افزارها ارایه کنید می توانید از بخش های زیر استفاده کنید:

خروجی های مقالات (و طرح ها یا ایده ها)

 

همچنین در بخش های مختلف برنامه پیوند های لازم برای تهیه گزارش گیری و مشاهده اطلاعات مربوطه درج شده است.

 

ساختار کلی بانک اطلاعاتی را در این تصاویر می توانید مشاهده کنید:


زیربخش ها : awt_uniwsm_sub_secs
صفحات: ​ awt_uniwsm_pages
مطالب: ​ awt_uniwsm_contents

 


 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی