برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (6609 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (4878 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (4620 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (4185 مشاهده)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (3835 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (3797 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (3752 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (3527 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (3524 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (3110 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (3106 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (3059 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (3027 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (2897 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (2887 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (2841 مشاهده)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2784 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (2760 مشاهده)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (2735 مشاهده)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (2471 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (2444 مشاهده)
تاثیرعناصرکالبدی معماری مساجد سنتی و مدرن ایران بر ذهن کودکان (2404 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2360 مشاهده)
بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری (نمونه موردی مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در بافت قدیم مشهد) (2343 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (2341 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (11830 دریافت)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (10454 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (9143 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (6866 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (5277 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (4685 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (4221 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (4199 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (3863 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (3322 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3312 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (2701 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (2693 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (2593 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (2510 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (2480 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (2402 دریافت)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (2357 دریافت)
تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص‌های تحقق‎سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله‌محوری، درون‎گرایی و طبیعت‌گرایی در شهر ایرانی اسلامی (2323 دریافت)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (2189 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (2088 دریافت)
ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (2041 دریافت)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2036 دریافت)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2021 دریافت)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (1987 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 2487 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1979 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 1252 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1073 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1037 بازدید)
اطلاعات تماس ( 856 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 788 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 778 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
چشم انداز ( 579 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
تست ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1334 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 469 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 350 چاپ)
اطلاعات تماس ( 319 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 299 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 269 چاپ)
اصول اخلاقی ( 254 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 210 چاپ)
چشم انداز ( 206 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb