برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (33414 مشاهده)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (19459 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (17633 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (15253 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (13946 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (13099 مشاهده)
تأثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب (نمونه موردی: مساجد منتخب محدوده بازار تهران) (13030 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (12837 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (12458 مشاهده)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (12180 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (12035 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (11722 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (11217 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (11148 مشاهده)
بازخوانی اسناد کتیبه‌ای غیرمنقول در میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (11019 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (10992 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (10745 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (10612 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (10513 مشاهده)
گنبد دوپوسته از منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان (10479 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (10310 مشاهده)
مطالعه تطبیقی رویکرد مبتنی بر بینش اسلامی با رویکرد معاصر در مواجهه با محیط زیست (10093 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (9969 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (9934 مشاهده)
هویت گرایی در معماری معاصر کشورهای اسلامی؛ نمونه موردی: عربستان سعودی (9773 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (36900 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (30757 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (27858 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (24945 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (24238 دریافت)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (23107 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (20900 دریافت)
بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور (17864 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (16558 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (16437 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (13602 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (12132 دریافت)
تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه (12044 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (10958 دریافت)
تأثیر فرهنگ و اخلاق اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه‌ها (نمونه موردی: خانه‌های عصر قاجار در شهر اردبیل) (10553 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (9908 دریافت)
مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه‌ی تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی) (9881 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (9706 دریافت)
شکل‌گیری فضا در اثر پیوند مفهومی «موسیقی – ریاضی» و معماری (مطالعه‌ی موردی: جلوخان و آسمانهِ گنبدخانهِ مسجدِ شیخ‌لطف‌الله اصفهان) (9501 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (9190 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (8809 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (8319 دریافت)
مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز (8228 دریافت)
تبیین مفهوم شفافیت در دوره‌های مدرن، پست‌مدرن و ارزیابی آن در معماری اسلامی ایرانی (8142 دریافت)
نمود کتیبه های معماری در نگاره های ایرانی تحلیلی بر نمونه های مکتب هرات و آثار بهزاد (8125 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 10242 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 5232 بازدید)
اصول اخلاقی ( 3922 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 3786 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 2428 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2373 بازدید)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 2203 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 2122 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1539 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
راهنمای نویسندگان محترم ( 907 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 722 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 385 بازدید)
فرآیند داوری مقالات ( 270 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا) ( 23 بازدید)
تست ( 2 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1849 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 861 چاپ)
اصول اخلاقی ( 778 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 737 چاپ)
اطلاعات تماس ( 720 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 680 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 661 چاپ)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 659 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 618 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 266 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
راهنمای نویسندگان محترم ( 99 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 63 چاپ)
فرآیند داوری مقالات ( 54 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا) ( 6 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb