برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (32867 مشاهده)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (18626 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (16937 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (14878 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (13247 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (12458 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (12355 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (11646 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (11559 مشاهده)
تأثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب (نمونه موردی: مساجد منتخب محدوده بازار تهران) (11493 مشاهده)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (11136 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (11095 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (10706 مشاهده)
بازخوانی اسناد کتیبه‌ای غیرمنقول در میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (10627 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (10522 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (10419 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (10191 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (10123 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (9962 مشاهده)
گنبد دوپوسته از منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان (9765 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (9722 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (9427 مشاهده)
مطالعه تطبیقی رویکرد مبتنی بر بینش اسلامی با رویکرد معاصر در مواجهه با محیط زیست (9351 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (9344 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (9202 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (35655 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (29974 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (27058 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (24185 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (23669 دریافت)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (22577 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (20502 دریافت)
بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور (17346 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (16115 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (15975 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (13189 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (11594 دریافت)
تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه (11305 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (10515 دریافت)
تأثیر فرهنگ و اخلاق اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه‌ها (نمونه موردی: خانه‌های عصر قاجار در شهر اردبیل) (10022 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (9527 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (9444 دریافت)
مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه‌ی تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی) (9428 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (8800 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (8576 دریافت)
شکل‌گیری فضا در اثر پیوند مفهومی «موسیقی – ریاضی» و معماری (مطالعه‌ی موردی: جلوخان و آسمانهِ گنبدخانهِ مسجدِ شیخ‌لطف‌الله اصفهان) (8499 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (8094 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (7743 دریافت)
مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز (7733 دریافت)
نمود کتیبه های معماری در نگاره های ایرانی تحلیلی بر نمونه های مکتب هرات و آثار بهزاد (7582 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 9489 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 4903 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 3648 بازدید)
اصول اخلاقی ( 3647 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 2306 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2252 بازدید)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 2087 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 1969 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1537 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
راهنمای نویسندگان محترم ( 726 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 647 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 203 بازدید)
فرآیند داوری مقالات ( 138 بازدید)
تست ( 2 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1823 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 826 چاپ)
اصول اخلاقی ( 742 چاپ)
اطلاعات تماس ( 693 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 688 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 678 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
چشم انداز و حوزه‌های موضوعی نشریه ( 635 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 634 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 591 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 256 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
راهنمای نویسندگان محترم ( 75 چاپ)
فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا) ( 28 چاپ)
فرآیند داوری مقالات ( 27 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb