برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (7263 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (5579 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (5136 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (5036 مشاهده)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (4318 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (4220 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (4216 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (4027 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (3951 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (3523 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (3503 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (3485 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (3378 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (3350 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (3310 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (3295 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (3165 مشاهده)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3102 مشاهده)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (3061 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (2790 مشاهده)
تاثیرعناصرکالبدی معماری مساجد سنتی و مدرن ایران بر ذهن کودکان (2770 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (2758 مشاهده)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (2737 مشاهده)
مقایسه معیارهای کیفیت زندگی شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر اسلامی بر مبنای علل چهارگانه معماری (2715 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2690 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (12700 دریافت)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (11951 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (10437 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (7323 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (6228 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (5338 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (5261 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (4837 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (4343 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (3912 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (3745 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3579 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (3138 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (3121 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (2977 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (2897 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (2643 دریافت)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (2550 دریافت)
تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص‌های تحقق‎سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله‌محوری، درون‎گرایی و طبیعت‌گرایی در شهر ایرانی اسلامی (2510 دریافت)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (2461 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (2443 دریافت)
ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (2410 دریافت)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2275 دریافت)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2265 دریافت)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (2101 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 2780 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 2067 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 1439 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1201 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1147 بازدید)
اطلاعات تماس ( 951 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 859 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 857 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
چشم انداز ( 653 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
تست ( 1 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1362 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 494 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 376 چاپ)
اطلاعات تماس ( 333 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 310 چاپ)
اصول اخلاقی ( 294 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 278 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
چشم انداز ( 226 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 225 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb