برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (6893 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (5148 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (4784 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (4663 مشاهده)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (4039 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (4004 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (3988 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (3780 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (3717 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (3300 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (3272 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (3221 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (3207 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (3084 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (3080 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (3069 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (2969 مشاهده)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2909 مشاهده)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (2901 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (2596 مشاهده)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (2595 مشاهده)
تاثیرعناصرکالبدی معماری مساجد سنتی و مدرن ایران بر ذهن کودکان (2561 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2523 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (2523 مشاهده)
بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری (نمونه موردی مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در بافت قدیم مشهد) (2503 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (12225 دریافت)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (10816 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (9606 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (7015 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (5686 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (4997 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (4636 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (4414 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (4067 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (3576 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3407 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (3115 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (2885 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (2794 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (2685 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (2676 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (2527 دریافت)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (2431 دریافت)
تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص‌های تحقق‎سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله‌محوری، درون‎گرایی و طبیعت‌گرایی در شهر ایرانی اسلامی (2400 دریافت)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (2302 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (2224 دریافت)
ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (2221 دریافت)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2131 دریافت)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2122 دریافت)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (2029 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 2610 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 2014 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 1336 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1105 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1105 بازدید)
اطلاعات تماس ( 883 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 815 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 815 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
چشم انداز ( 613 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
تست ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1345 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 480 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 361 چاپ)
اطلاعات تماس ( 320 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 304 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 272 چاپ)
اصول اخلاقی ( 264 چاپ)
چشم انداز ( 215 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 215 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb