برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (7530 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (5819 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (5522 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (5252 مشاهده)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (4543 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (4422 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (4381 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (4246 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (4111 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (3697 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (3688 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (3641 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (3514 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (3510 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (3470 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (3446 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (3319 مشاهده)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3269 مشاهده)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (3183 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (2986 مشاهده)
تاثیرعناصرکالبدی معماری مساجد سنتی و مدرن ایران بر ذهن کودکان (2931 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (2899 مشاهده)
مقایسه معیارهای کیفیت زندگی شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر اسلامی بر مبنای علل چهارگانه معماری (2878 مشاهده)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (2871 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2852 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (13111 دریافت)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (12554 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (10888 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (7565 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (6600 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (5830 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (5612 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (5242 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (4549 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (4284 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (4148 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3734 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (3349 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (3319 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (3165 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (3066 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (2714 دریافت)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (2637 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (2611 دریافت)
تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص‌های تحقق‎سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله‌محوری، درون‎گرایی و طبیعت‌گرایی در شهر ایرانی اسلامی (2576 دریافت)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (2555 دریافت)
ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (2512 دریافت)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2353 دریافت)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2344 دریافت)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (2167 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 2942 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 2106 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 1507 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1275 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1176 بازدید)
اطلاعات تماس ( 984 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 887 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 887 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
چشم انداز ( 688 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 9 بازدید)
تست ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1379 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 506 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 385 چاپ)
اطلاعات تماس ( 344 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 315 چاپ)
اصول اخلاقی ( 309 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 286 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 237 چاپ)
چشم انداز ( 235 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb