برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (32091 مشاهده)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (17250 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (15506 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (13883 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (12011 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (11473 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (11471 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (10567 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (10421 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (9974 مشاهده)
بازخوانی اسناد کتیبه‌ای غیرمنقول در میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (9937 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (9856 مشاهده)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (9659 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (9522 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (9409 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (9348 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (9287 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (9018 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (8546 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (8483 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (8422 مشاهده)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (8398 مشاهده)
گنبد دوپوسته از منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان (8342 مشاهده)
مقایسه معیارهای کیفیت زندگی شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر اسلامی بر مبنای علل چهارگانه معماری (8341 مشاهده)
هویت گرایی در معماری معاصر کشورهای اسلامی؛ نمونه موردی: عربستان سعودی (8282 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (32222 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (28349 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (24791 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (22590 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (22161 دریافت)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (21353 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (19708 دریافت)
بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور (16039 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (15150 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (15144 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (12440 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (10645 دریافت)
تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه (9886 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (9546 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (8846 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (8774 دریافت)
مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه‌ی تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی) (8638 دریافت)
تأثیر فرهنگ و اخلاق اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه‌ها (نمونه موردی: خانه‌های عصر قاجار در شهر اردبیل) (8586 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (7979 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (7950 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (7594 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (7222 دریافت)
شکل‌گیری فضا در اثر پیوند مفهومی «موسیقی – ریاضی» و معماری (مطالعه‌ی موردی: جلوخان و آسمانهِ گنبدخانهِ مسجدِ شیخ‌لطف‌الله اصفهان) (7179 دریافت)
نمود کتیبه های معماری در نگاره های ایرانی تحلیلی بر نمونه های مکتب هرات و آثار بهزاد (6749 دریافت)
مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز (6675 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 8243 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 4215 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 3352 بازدید)
اصول اخلاقی ( 3236 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2058 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 2020 بازدید)
چشم انداز ( 1875 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 1796 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1534 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
روند نشریه تا مرحله پذیرش مقاله ( 855 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 548 بازدید)
راهنمای نویسندگان محترم ( 328 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
تست ( 2 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1759 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 762 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 675 چاپ)
اصول اخلاقی ( 671 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
اطلاعات تماس ( 643 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 603 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 589 چاپ)
چشم انداز ( 581 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 540 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 222 چاپ)
روند نشریه تا مرحله پذیرش مقاله ( 194 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
راهنمای نویسندگان محترم ( 24 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb